Murtumat ja halkeamat

Soitin kaatuu, lapa katkeaa. Soittimissa, jossa on lapakulma, tämä on yleistä (akustiset, LP-tyyliset). Halkeama saadaan kuitenkin usein liimattua helposti kuntoon, joten soitinta ei sen takia kannata heittää saunan pesään. Hyvällä liimauksella, uudella pintakäsittelyllä ja tarvittaessa pienellä lisävahvistuksella soitin saadaan kuntoon, jossa se oli ennen tapaturmaa.