Otenauhat

Otenauhojen epätasaisuus ja kulumat aiheuttavat soittimeen kielisärinöitä, sekä rajoittavat soittimen kielenkorkeuden säätämistä. Nauhat kuluvat ahkerassa soitossa kuopille, ja saattavat myös nousta ylös itsekseen puun eläessä. Halvemmissa soittimissa nauhat on asennettu tehtaalla koneellisesti, eikä niiden tasaisuuteen välttämättä ole kiinnitetty sen enempää huomiota.

Nauhat on mahdollista hioa tasaiseksi tai vaihtaa kokonaan uusiin, riippuen siitä, miten kuluneet ne ovat. Myös osittainen nauhojenvaihto on mahdollinen.